Teoria i praktyka – szkolenie BHP

Każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi przysługuje pełne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jeszcze zanim rozpocznie on wykonywanie jakichkolwiek zadań. Przestrzeganie tej zasady jest fundamentalne nie tylko z punktu widzenia obowiązujących w Polsce przepisów, na których straży stoi Państwowa Inspekcja Pracy, ale również dla uniknięcia poważnych wypadków w zakładzie pracy oraz wynikających z nich urazów […]