Ochrona środowiska a budownictwo


Niewątpliwie, w naszym kraju powstaje coraz więcej
zróżnicowanych obiektów budowlanych, co z pewnością jest związane z
nieustającym rozwojem gospodarczym. Nasze społeczeństwo nieprzerwanie się
bogaci, dzięki czemu pojawiają się liczni inwestorzy, chcący zainwestować swoje
pieniądze w zróżnicowane przedsięwzięcia budowlane. Jego realizację poprzedza
decyzja środowiskowa Poznań, a więc administracyjna formalność polegająca na
opracowaniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
budowlanego.

Innymi słowy, duś Poznań mówi inwestorowi oraz wszystkim
zainteresowanym organom, jak powinien wyglądać ostateczny projekt oraz sama
budowa, uwzględniając wpływ tego przedsięwzięcia na stan środowiska
naturalnego. Musimy być przygotowani na tego rodzaju administracyjne decyzje do
podjęcia, tym bardziej, że jest to dopiero pierwsza z trzech takich. Oznacza
to, że sama ocena oddziaływania na środowisko Poznań nie jest wystarczająca do
tego, aby przystąpić do realizacji projektu. Niezbędne jest również otrzymanie
decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.