Teoria i praktyka – szkolenie BHP


Każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi przysługuje pełne przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jeszcze zanim rozpocznie on wykonywanie jakichkolwiek zadań. Przestrzeganie tej zasady jest fundamentalne nie tylko z punktu widzenia obowiązujących w Polsce przepisów, na których straży stoi Państwowa Inspekcja Pracy, ale również dla uniknięcia poważnych wypadków w zakładzie pracy oraz wynikających z nich urazów i obrażeń.
Sprawnie i kompetentnie
Regulacje nie wskazują, czy za przeprowadzanie szkolenie bhp powinna być odpowiedzialna instytucja zewnętrzna, w rodzaju prywatnej firmy lub ośrodka świadczącego odpłatnie różne usługi BHP, czy też specjalnie do tego przeszkolony pracownik zakładu. Pewne natomiast jest jedno – kurs taki musi składać się z dwóch dobrze zaplanowanych etapów. Pierwszy z nich to wykład teoretyczny, zapoznający nowo zatrudnioną osobę z ogólnymi przepisami oraz najważniejszymi zasadami obowiązującymi w danym przedsiębiorstwie. Drugi jednak trzeba przeprowadzić już bezpośrednio na docelowym stanowisku pracy, posługując się praktycznymi przykładami.
Różnice mają znaczenie
W obrębie tego samego zakładu pracy mogą pojawiać się ogromne zmiany w środkach bezpieczeństwa, jakie należy przedsięwziąć w zależności od wykonywanej czynności. Jest to naturalny element różnicujący pomiędzy sobą poszczególne stanowiska, dlatego też tak ważne jest, aby każdy pracownik doskonale znał swoje zadanie oraz dzięki szkoleniu BHP wiedział, jak wykonywać je w przepisowy sposób.
Zobacz także: Ekrany PCV i Kurtyny na ekranypcv.pl