Wpływ człowieka na środowisko naturalne


W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o rosnącym
wpływie działalności człowieka na środowisko naturalne. Skrajne opinie mówią o
tym, że zostanie ono całkowicie zdegradowane w ciągu kilkudziesięciu lat, co
oczywiście wydaje się przesadnym stwierdzeniem. Niemniej jednak, można zauważyć
liczne przypadki skutków powstałych w wyniku działania człowieka. Powstające
fabryki, a przede wszystkim elektrownie węglowe nieustannie zatruwają nasze powietrze,
co można zauważyć, dzięki przeprowadzanym pomiarom stężenia poszczególnych
substancji w atmosferze.

Nic więc dziwnego, że obecnie niezbędna jest decyzja środowiskowa Poznań do tego, aby móc ubiegać się o pozwolenie na budowę.
Konkretne przepisy zmuszają inwestorów do tego, aby odpowiednie organy
przygotowały uwarunkowania środowiskowe, zezwalające na rozpoczęcie budowy.
Szczególnym przykładem są pozwolenia wodnoprawne Poznań, które dotyczą
oczywiście środowiska wodnego. Wydaje się, że wciąż będziemy mieli do czynienia
z tego rodzaju tendencją. Raport oddziaływania na środowisko jest kolejnym
przykładem formalności związanej z ochroną środowiska.